Saturday, October 26

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သစၥဉာဏ္ ကိစၥဉာဏ္ ကတဉာဏ္ တရားေတာ္

      ဒုကၡခပ္သိမ္းၿငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္ေရာက္္ခ်င္ရင္ သစၥာသိေအာင္လုပ္၊ သစၥာသိဖို႔အေရးႀကီးဆံုးဟုမွတ္၊ ဒါန၊ သီလ၊ သမထလုပ္ေနတာေတြဟာ ေဝးေသာအေၾကာင္းလို႔မွတ္-ဒါန၊ သီလ၊ သမထက အၿခံအရံေလာက္ပဲ၊ တိုင္တစ္လံုးမွမပါဘဲ ဒိုင္းတင္တယ္ဆိုတာ ယုံႏိုင္စရာမရွိ။
      သစၥာမပါဘဲ နိဗၺာန္ဝင္တယ္ဆိုတာ တိုင္မပါဘဲ ဒိုင္းတင္တယ္ဆိုသလိုပဲ၊ သစၥာသံယုတ္ပါဠိေတာ္မွာလာတယ္ . . .(ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ေဟာတာ)၊သူမ်ားေျပာတာ ယံုစရာမလို။
      ဒီသစၥာဘယ္မွာရွိသလဲ၊ သစၥာသိမွ ကိစၥဉာဏ္ရမယ္၊ ကိစၥကုန္ဆံုးသိမွ ကတဉာဏ္ရမယ္၊ ဉာဏ္စဥ္ ၁၀/၁၆ ဆင့္နဲ႔လုပ္လိုက္ရတာ ဖားေနၿပီ၊ ဘုန္းႀကီးေဟာေတာ့ သံုးဆင့္-တိုလွခ်ည္လား သံသယျဖစ္ႏိုင္တယ္ . . .(အေဟာသိကံမျဖစ္ရပါဘူး)၊ သစၥာရွိမွန္းမသိ- သစၥာဆိုင္းဘုတ္မဆြဲလို႔။
      တစ္လံမွ်ေသာခႏၶာထဲမွာ သစၥာရွိတယ္၊ သစၥာေလးပါးရွိတယ္ . . .(အဂၤုတၱိလာ)၊ ဘုန္းႀကီးရမ္းေျပာ ရမ္းသင္ေနတယ္ မေအာက္ေမ့နဲ႔ . . .( ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုၾကည့္)၊ သစၥာမသိတာ အဝိဇၨာ၊ အတိတ္ဘဝမ်ားက သစၥာေလးပါးမသိခဲ့လို႔ (၁) ဒုကၡသစၥာ (၂) သမုဒယသစၥာ (၃) နိေရာဓသစၥာ (၄) မဂၢသစၥာ မသိတာနဲ႔ေနခဲ့တယ္၊ ဒါန၊ သီလ၊ သမထျပဳၾကတယ္ (၁) အပုညာဘိသခၤါရ (၂) ပုညာဘိသခၤါရ-လူနတ္ျဖစ္ပါေစဆုေတာင္း။
      သစၥာသိလို႔ ကုသိုလ္ျပဳရင္ ခႏၶာေပါင္လွဴလို႔ေျပာမယ္ မတားပါဘူး သစၥာမသိတဲ့ ကုသိုလ္က အဝိဇၨာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကုသိုလ္- နိဗၺာန္မေရာက္ဘူး၊ သမုဒယကိုျဖစ္ေစတယ္၊ အတိတ္အေၾကာင္းတလႊာကိုၾကည့္ သမုဒယသစၥာနဲ႔လုပ္ရင္ . . .(နံပါက္ ၂-အကြက္ပဲ)၊ ဝိဉာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာ၊ အကန္းလမ္းေလွ်ာက္သလိုဘဲ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းက အပုညာဘိသခၤါရနဲ႔ ပုညာဘိသခၤါရ၊ ဇာတိေခ်ာက္ထဲက်မွာပဲ။
      ဘုန္းႀကီးေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္က အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာကႆပတို႔နဲ႔တူပါတယ္၊ တရားကို(၁) နာႏိုင္ပါေစ (၂) နာတဲ့အတိုင္းသိပါေစ (၃) သိတဲ့အတိုင္းက်င့္ႏိုင္ပါေစ၊ ဒီသံုးခ်က္နဲ႔ တရားေဟာေနတာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွမရွိဘူး၊ တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္(သံုး)ခ်က္မရွိလို႔မျဖစ္ဘူး။
      ဒုကၡသစၥာဟာ အထီးက်န္တစ္ေကာင္ႂကြက္အမြဲ၊ ဒုကၡနဲ႔ ေနရတဲ့သူဟာ အမဲြခ်ည္းပဲ၊ သူေတာ္ေကာင္းရတနာ(၇)ပါး မရွိေသးရင္ အမဲြခ်ည္းပဲ၊ အထီးက်န္လူဆင္းရဲအမဲြႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ အမြဲ၊ မဂ္မဆိုက္ေသးရင္ သူေတာ္ေကာင္းရတနာမစံုေသးဘူး၊ အေမမိဘေသလည္း ကိုယ္မကယ္ႏိုင္၊ သားသမီးေသလည္းမိဘမကယ္ႏိုင္၊ ဒုကၡေရာက္ေနလည္း မကယ္ႏိုင္၊ အထီးက်န္လူဆင္းရဲအမြဲ။
      မေဖာက္မျပန္မွန္တာကို သစၥာလိုေခၚတယ္၊ ဘာကူလို႔မွမရဘူး၊ ဆာတဲ့့အနာေပါက္ရင္ စားဖို႔ေဆး ခ်ိဳခ်ည္ယူလာရတယ္၊ ကိုယ့္ေဆးနဲ႔ကိုယ္ပဲ၊ ေဆးနဲ႔ကင္းကြာလို႔မရဘူး၊ ေညာင္းရင္းေကြးေပးရတယ္၊ ဒီတိုက္ႀကီးဟာ ေနခ်င္ရခ်င္စရာလို႔ထင္ၾကတယ္၊ ဒီတိုက္ႀကီးက ေဆး႐ုံပဲ၊ ေနပူေလတိုက္ကို ကာကြယ္ထားတယ္၊ တိုက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားေတြဟာ ေဆးပဲ၊ ဝတ္တဲ့အဝတ္ ၿခံဳထည္ေတြပတ္တီးေတြပဲ။
      ဘုန္းႀကီးလည္း အကန္းလမ္းသြားခဲ့လို႔ ခႏၶာရ၊ ဒကာ/မမ်ားလည္းအကန္းလမ္းသြားခဲ့ရတာ . . .(အပဲ့ အပဲ့ခ်င္း မီးမႈတ္)၊ ဘုန္းႀကီးက သုႆာန္သြားရင္းတရားေဟာ ဒကာ/မမ်ားလည္း သုႆာန္သြားရင္းတရားနာ၊ ဘုရားေနပူဇာလႈံေနတာ၊ အရွင္အာနႏၵာက အရွင္ဘုရား ဒီေလာက္ၾကည္ညိဳဖြယ္ဟာ အသားအေရတြန္ကုန္ၿပီ၊ ဘုရားက ဇရာဒုကၡ ဇာတိဒုကၡ ဘယ္သူမွ မလြန္ႏိုင္ဘူး၊ ဒုကၡသစၥာမွ ဘယ္သူမွမလြတ္ဘူးေျပာတယ္။
      အႏွိပ္စက္ခံေနရေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာ အႏွိစက္ခံေနတဲကိစၥ ဒီကိစၥကို သိတာဉာဏ္။
      ကိစၥ+ ဉာဏ္ ကိစၥ ဉာဏ္
      ဒုကၡသစၥာအနက္(၁) ဒုကၡႆပိဠနေ႒ာ= ဒုကၡသစၥာ (ဝါ) ခႏၶာကိုယ္၏ပိဠနေ႒ာ၊ ညွာတာမဖတ္ အၿမဲႏိွပ္စက္တက္ေသာသေဘာ (၂) သခၤတေ႒ာ=တဏွာေယာက်ၤား လက္သမား၏ ဆိုးဝါးယုတ္မာျပဳျပင္ရာကို ရံခါမေသြ အၿမဲခံေနရသည့္သေဘာ (၃) သႏာၱပေ႒ာ= အၿမဲတေစ ပူေလာင္ေစတတ္ေသာသေဘာ(၄) ဝိပရိနာမေ႒ာ= ခႏၶာငါးပါး၏ အၿမဲမျပတ္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္သေဘာ။
      ေဖာက္ျပန္တာကိစၥ- သိတာက ဉာဏ္၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ အားလံုးပါသြားတယ္၊ ဒီကိစၥကိုျဖတ္ေသာ ဉာဏ္သည္ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံကိုျဖတ္တယ္၊ တဏွာသိမ္း နိဗၺာန္ပဲ၊ ကိစၥဉာဏ္သည္ ပြားရမည့္ဉာဏ္။
      အသိမ်ားရင္ ကတဉာဏ္ေရာက္တယ္၊ ကိစၥဉာဏ္သည္ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ ကတဉာဏ္သည္ မဂ္ဉာဏ္ သၿဂၤိဳလ္မတတ္ဘဲ  နိဗၺာန္ေရာက္ရမည္။
      (အရွင္သာရိပုတၱရာ) တရားဦးကိုလိုက္ရမယ္၊ တရားလယ္ကို မလိုက္ရဘူး၊ တရားဦးက ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါမငဲ့ဘူး၊ အမ်ားနဲ႔ဆိုင္၊ တရားလယ္က ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါငဲ့ေဟာတာ၊ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး၊ ေငြေပးေခ်ၿပီးမွ စာရင္းမွတ္၊ အေဟာေၾကညက္ၿပီးအလုပ္လုပ္မယ္၊ ဒုကၡသစၥာ သိေအာင္လုပ္၊ ပုထုဇဥ္စိတ္ကို႐ႈ။
      ႐ႈရမည့္စိတ္က (၃၇)ပါး=အကုသိုလ္စိတ္(၁၂)+အဟိတ္စိတ္(၁၇)+မဟာကုသိုလ္စိတ္(၈)ပါး။
      စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈ၊ ေလာဘစိတ္ျဖစ္/ပ်က္႐ႈ၊ ျမင္၊ ၾကား၊ နံ၊ စား၊ ေတြ႕ထိ ယား/နာ ေကာင္းစိတ္ ျဖစ္/ပ်က္႐ႈ၊ ကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္/ပ်က္႐ႈ၊ အိပ္ခ်င္ရင္ ျဖစ္/ပ်က္႐ႈ၊ သူမ်ားမ်က္ေစာင္းထိုးခ်င္ စိတ္ေပၚရင္ ျဖစ္/ပ်က္႐ႈ။
စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈ-ဓမၼာႏုပႆနာေရာက္သြား၊ ကိစၥကို ၿပီးေအာင္လုပ္၊ ကိစၥေပၚတိုင္းသိ၊ သိေနရမယ္၊ အသိေပါင္းမ်ားလာရင္ ကတဉာဏ္ပဲ၊ ကတဉာဏ္ဟာ နိဗၺာန္ျမင္တဲ့ဉာဏ္ပဲ။
      ကဲ  .  .  .ေတာ္ၾကဦးစို႔။   သာဓု  .  .  .သာဓု .  .  .သာဓု

                                             ဤေကာင္းမႈကုသိုလ္ကံ
                               ေစတနာအေပါင္းတို႔သည္ အားထုတ္ဆဲျဖစ္ေသာ
                               ဝိပႆနာဉာဏ္မွ မဂ္ဉာဏ္သို႔ေက်းဇူးျပဳျခင္းငွာ
                                        အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းအျဖစ္ျဖင့္
                                             တည္ရွိပါေစသတည္း ။   ။

                                                                                                   အရွင္ဉာဏဓဇ
                                                                                  မုိးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၤလာမဂၢင္ရိပ္သာ
                                                                                             ပင္မသံေဝဇနိယဌာန
                                                                                                     အမရပူရၿမိဳ႕ ။

No comments:

Post a Comment